| |
00

Sociološka biblioteka

KULTURA - MULTIKULTURA

nada švob-đokić

KULTURA - MULTIKULTURA

Price: 120,00 kn
Internet price: 24,00 kn

Discount: 80%
DRUŠTVENI KONTEKST TEORIJE EVOLUCIJE

kaja ocvirek krušić

DRUŠTVENI KONTEKST TEORIJE EVOLUCIJE

Price: 59,00 kn
Internet price: 17,70 kn

Discount: 70%
IDEOLOGIJA, UTOPIJA, MOĆ

rade kalanj

IDEOLOGIJA, UTOPIJA, MOĆ

Price: 160,00 kn
Internet price: 144,00 kn

Discount: 10%
NACIJA ZADUŽENIH

ivan burić

NACIJA ZADUŽENIH

Price: 120,00 kn
Internet price: 108,00 kn

Discount: 10%
SVJETOVI UMJETNOSTI

howard s. becker

SVJETOVI UMJETNOSTI

Price: 220,00 kn
Internet price: 44,00 kn

Discount: 80%
KULTURA ZABORAVA - industrijalizacija kulturnih djelatnosti

nada švob-đokić, jaka primorac, krešimir jurlin

KULTURA ZABORAVA - industrijalizacija kulturnih djelatnosti

Price: 120,00 kn
Internet price: 24,00 kn

Discount: 80%
MEDIJI, KULTURA I CIVILNO DRUŠTVO

zrinjka (ur.) peruško

MEDIJI, KULTURA I CIVILNO DRUŠTVO

Price: 120,00 kn
Internet price: 24,00 kn

Discount: 80%
HRVATSKA I EUROPA - Korijeni integracija

dimitrije (ur.) sergejev

HRVATSKA I EUROPA - Korijeni integracija

Price: 120,00 kn
Internet price: 24,00 kn

Discount: 80%
EPONIMI U ZNANOSTI I POLITICI

slaven ravlić

EPONIMI U ZNANOSTI I POLITICI

Price: 79,00 kn
Internet price: 15,80 kn

Discount: 80%
IDEOLOGIJA I UTOPIJA

karl mannheim

IDEOLOGIJA I UTOPIJA

Price: 180,00 kn
Internet price: 36,00 kn

Discount: 80%