| |
00

Sociološka biblioteka

CIVILNO DRUŠTVO U HRVATSKOJ

gojko bežovan, siniša zrinščak

CIVILNO DRUŠTVO U HRVATSKOJ

Price: 150,00 kn
Internet price: 15,00 kn

Discount: 90%
SUKOBI I TOLERANCIJA - O društvenoj uvjetovanosti nacionalizma i demokracija

duško sekulić

SUKOBI I TOLERANCIJA - O društvenoj uvjetovanosti nacionalizma i demokracija

Price: 180,00 kn
Internet price: 144,00 kn

Discount: 20%
UTOPIJSKE VIZIJE

rade kalanj, edward rothstein, herbert muschamp, martin e. marty

UTOPIJSKE VIZIJE

Price: 70,00 kn
Internet price: 21,00 kn

Discount: 70%
UM, OSOBA I DRUŠTVO - sa stajališta socijalnog biheviorista

george herbert mead

UM, OSOBA I DRUŠTVO - sa stajališta socijalnog biheviorista

Price: 200,00 kn
Internet price: 100,00 kn

Discount: 50%
NOGOMET - POLITIKA - NASILJE

srđan vrcan

NOGOMET - POLITIKA - NASILJE

Price: 120,00 kn
Internet price: 18,00 kn

Discount: 85%
SPORNA ZAJEDNICA - Novije teorije o naciji i nacionalizmu

vjeran katunarić

SPORNA ZAJEDNICA - Novije teorije o naciji i nacionalizmu

Price: 140,00 kn
Internet price: 70,00 kn

Discount: 50%
BUNTOVNO STOLJEĆE 1830.-1930.

charles tilly, l. tilly, r. tilly

BUNTOVNO STOLJEĆE 1830.-1930.

Price: 180,00 kn
Internet price: 90,00 kn

Discount: 50%
ETNIČNOST I STABILNOST EUROPE U 21. STOLJEĆU

silva (ur.) mežnarić

ETNIČNOST I STABILNOST EUROPE U 21. STOLJEĆU

Price: 90,00 kn
Internet price: 13,50 kn

Discount: 85%
SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA

inga tomić koludrović, a. leburić

SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA

Price: 180,00 kn
Internet price: 144,00 kn

Discount: 20%
GOEDELOV DOKAZ

ernest nagel

GOEDELOV DOKAZ

Price: 84,00 kn